Тук ти си медията.

Това е отворена самодейна платформа 

която има за цел да подпомогне свободното общуване на теми ,които са 

важни за развитието на човека и оформянето на неговия светоглед. 

Основното на ,което се уповаваме като принцип е  

ПРАВОТО НА СВОБОДНО СПОДЕЛЯНЕ НА ПОЗНАНИЯ И ОПИТ 

в неограничен брой сфери. 

Главните от ,които ще са Изкуството, Културата и Историята 

на България и светът от ,който е част.

Свържете се с нас ако имате какво да споделите 

в името на ОБЩОТО БЛАГО !


!What's new
From the Blog

This text is set by default and is suitable for edit in real time. By default the drag and drop core feature will allow…